பொருள்

அழி (பெ)

 1. அழிவு, கேடு
 2. வைக்கோல்
 3. கிராதி
 4. இரக்கம்
பயன்பாடு

ஒத்த கருத்துள்ள சொற்கள்

தொகு
மொழிபெயர்ப்புகள்
தொகு
 • ஆங்கிலம்
 1. ruin
 2. straw
 3. lattice
 4. pity

அழி (வி)

 1. நாசாமாக்கு; உரு தெரியாமல் மாற்று
 2. சிதை
பயன்பாடு

ஒத்த கருத்துள்ள சொற்கள்

தொகு
மொழிபெயர்ப்புகள்
தொகு
 • ஆங்கிலம்
 1. to perish, to destroy
 2. to decay
 • இந்தி
 1. उजाड़ना
அழி - அழிவு - அழிப்பு - அழித்தல்
சீரழி, கற்பழி,
சீரழிவு - disorder
அலி, அளி
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=அழி&oldid=1969722" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது