"உதவி:ஒருவர் பக்கமொன்றைத் தொகுப்பது எப்படி?/சொல் வளப்பகுதி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

சி
விரிவு
சி (பல சொற்களுக்கான வார்ப்புரு</font>)
சி (விரிவு)
இப்பக்கத்திற்குரியஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் உரிய, சொல் விரிவுப் பகுதி ஆகும். பின்வருவனவற்றை இதில் எழுதலாம்.
#எழுத்துக்களால் வேறுபடும் சொற்கள்{{எ.கா}}அரி, அறி - பனம், பணம் ..
#எதிர்ச்சொல்{{எ.கா}}ஒருமை, பன்மை..
#தொடர்புடையச்சொற்கள்{{எ.கா}}ருசி=இனிப்பு, புளிப்பு, காரம்..
#சுருக்கமாகச் சொன்னால் ஆங்கில மொழியில் அமைந்துள்ள சொற்களஞ்சியம்[http://thesaurus.com/browse/dove (thesaurus->dove)] போல, உகந்தச் சொற்களை அமைக்கலாம்.
#சொற்களின் எண்ணிக்கைக்கு தகுந்த படி, வார்ப்புருக்களைப் பயன்படுத்த அமைக்கலாம். <nowiki>{{சொல்வளம்}}</nowiki> என்ற வார்ப்புரு மூன்று சொற்களுக்கு,<nowiki> {{சொல்வளம்5}}</nowiki> என்ற வார்ப்புரு 5 சொற்களுக்கு இருக்கிறது. அவ்வார்ப்புருவின் இறுதியிலுள்ள எண்களை மாற்றினால் அதற்கு உகந்த படி கிடைக்கும்.
:{{எ.கா}}
<font color = "graybrown">'''<nowiki>{{சொல்வளம்2|சொல்1|சொல்2}}</nowiki>'''</font> <font color = "gray">என்றிட்டால், கீழ்கண்டவைத் தோன்றும். அதிலுள்ள '''''சொல்1, சொல்2''''' என்பனவற்றிற்கு மாற்றாக, உரிய சொற்களைச் சேர்க்கவும்.</font>
{{சொல்வளம்2|1|2}}
<font color = "gray">'''<nowiki>{{சொல்வளம்3|}}</nowiki>''' என்றிட்டால், 3-சொற்களுக்காகக் கீழ்கண்டவைத் தோன்றும். </font>
<font color = "gray">'''<nowiki>{{சொல்வளம்6|1|2|3|4|5|6}}</nowiki>'''என்றிட்டால், 6-சொற்களுக்காகக் கீழ்கண்டவைத் தோன்றும். </font>
{{சொல்வளம்6|1|2|3|4|5|6}}
<font color = "gray">'''<nowiki>{{சொல் வளப்பகுதி}}:([[1]]) - ([[2]]) - ([[3]])..([[10]])</nowiki>'''என்றிட்டால், பல சொற்களுக்காகக் கீழ்கண்டவைத் தோன்றும். அதற்கு கீழேஅடுத்து சொல்லிடுக.{{எ.கா}}[[வாழை]]</font>
{{சொல் வளப்பகுதி}}:([[1]]) - ([[2]]) - ([[3]]) - ([[4]]) - ([[5]]) - ([[6]]) - ([[7]]) - ([[8]]) - ([[9]])- ([[10]])''' ..'''
[[பகுப்பு:விக்சனரி பக்கக் கூறுகள்]]
"https://ta.wiktionary.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/775314" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது