முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்


சுழலடி கைத்துப்பாக்கி:
ஒலிப்பு
இல்லை
(கோப்பு)
பொருள்

சுழலடி கைத்துப்பாக்கி, பெயர்ச்சொல்.

  1. சுழல் கைத்துப்பாக்கி;

மொழிபெயர்ப்புகள்தொகு