தமிழ்நாடு அதிவிரைவுப் படை


ஒலிப்பு
இல்லை
(கோப்பு)
பொருள்

தமிழ்நாடு அதிவிரைவுப் படை, பெயர்ச்சொல்.

மொழிபெயர்ப்புகள்
  • ஆங்கிலம்
  1. quick reserve force
  2. Q R T
பயன்பாடு
  • தமிழகத்தில் பயங்கரவாத செயல்களை எதிர்கொள்ளும் வகையிலான அதிவிரைவுப் படைகள் 14 நகரங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது, என, தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு கூடுதல் டி.ஜி.பி., ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.( மொழிகள் )

சான்றுகள் ---தமிழ்நாடு அதிவிரைவுப் படை--- DDSA பதிப்பு + அகரமுதலி + தமிழ் தமிழ் அகராதி + வாணி தொகுப்பகராதி