முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்


தானியங்கி துப்பாக்கி:
ஒலிப்பு
இல்லை
(கோப்பு)
பொருள்

தானியங்கி துப்பாக்கி, பெயர்ச்சொல்.

மொழிபெயர்ப்புகள்தொகு