ஒலிப்பு
(கோப்பு)
பொருள்
  • பகுதி(பெ) = பெரிய அளவினிலிருந்து, பிரிந்த (அ) பிரிக்கப்பட்ட சிறிய அளவு.
மொழிபெயர்ப்புகள்
விளக்கம்

:*

பயன்பாடு
பகுதி மற்றும் விகுதியும் சேர்ந்ததே, பகுபதம் (அ) பகாபதம் எனப்படுகிறது.
  • (இலக்கணப் பயன்பாடு)
பகுதி என்பது, ஒரு தமிழிலக்கணப் பதம்.
  • (இலக்கியப் பயன்பாடு)
இது பகுதி கொள்கெனா (அரிச்சந்திரப் புராணம். நகர்நீ. 111)

சொல்வளம்

தொகு
பகு + தி
பகுதிநேரம், பகுதிக்கிளவி
பகுபதம், பகாபதம்
உட்பகுதி, வெளிப்பகுதி, அடிப்பகுதி, மேற்பகுதி, முற்பகுதி, பிற்பகுதி,
நகர்ப்பகுதி, புறநகர்ப்பகுதி
நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதி,

ஆதாரம் ---> சென்னைப் பல்கலைக்கழக ஆழ்சொற்பொருளி - பகுதி

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=பகுதி&oldid=1886892" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது