தமிழ் தொகு

பகுப்பதம் தொகு

வாழ் + க் + ஐ

சொற்பிறப்பியல் தொகு

  1. 'வாழ்' என்பது என்ற வினைச்சொல்லின் தொழிற்பெயர்.

பெயர்ச்சொல் தொகு

வாழ்க்கை

  1. உயிர்களின் பிறப்பிலிருந்து, இறப்புவரை உள்ள காலம்.

மொழிபெயர்ப்புகள் தொகு

  • ஆங்கிலம் - life, living.

சொல்வளம் தொகு

வாழ் - வாழ்க்கை - வாழ்வு - வாழ்தல்
வாழ்க்கைத்துணை, வாழ்க்கைத் தரம், வாழ்க்கைப் பயணம், வாழ்க்கை வரலாறு
இல்வாழ்க்கை, மணவாழ்க்கை, குடும்ப வாழ்க்கை
பொதுவாழ்க்கை, நாடோடி வாழ்க்கை, சமூக வாழ்க்கை, இயல்பு வாழ்க்கை, அன்றாட வாழ்க்கை, இல்லற வாழ்க்கை, தொழில்வாழ்க்கை

ஆதாரம் --->David W. McAlpin என்பவரின் கருவச் சொற்பொருளி - வாழ்க்கை

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=வாழ்க்கை&oldid=1636435" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது