பெயர்ச்சொல்தொகு

பால்: ஆண்பால்

வினைச்சொல்தொகு

abrigo

எச்சம்: abrigar

  1. abrigar என்னும் வினைச்சொல்லின் நிகழ்கால தன்னிலை ஒருமை

பிறமொழிகளில்தொகு

ஆங்கிலம்: overcoat, shelter

கலீசியம்தொகு

பெயர்ச்சொல்தொகு

ஆண்பால்

பன்மை: abrigos

பிறமொழிகளில்தொகு

ஆங்கிலம்: overcoat, shelter

சான்றுகோள்தொகு

abrigo

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=abrigo&oldid=1521803" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது