பொருள்

siemens

  • சீமென் (மின்கடத்துகை, விடுப்பு, ஏற்புமை அலகு)
  • ...
விளக்கம்
  • ...
பயன்பாடு
  • ...
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=siemens&oldid=1829382" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது