இடாய்ச்சு மொழி
பொருள்
  • ஜெர்மன் என்பது german என்ற ஆங்கிலச் சொல்லின் ஒலிபெயர்ப்பு ஆகும். இதிலுள்ள முதல் எழுத்தை எடுத்து விட்டு செருமன் என்றும் கூறுவர்.
  • உண்மையில் இதன் பெயர் இடாய்ச்சு என்பதே ஆகும்.
மொழிபெயர்ப்புகள்
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=ஜெர்மன்&oldid=1907525" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது