முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்


தமிழ் எழுத்துகள்:

கிரந்த எழுத்துக்கள்:

இலத்தீன் எழுத்துகள்: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Logo book2.pngஅகரவரிசையில் பொருள் தேட கீழுள்ள எழுத்துக்களைச் சொடுக்குக:


Writing star.svg

தினம் ஒரு சொல்   - சூலை 22
அம்மாஞ்சி (பெ)

1.1 பொருள் (பெ)

  1. அம்மான் மகன் (பிராமண வழக்கு)
  2. மூடன்

1.2 மொழிபெயர்ப்பு (ஆங்கிலம்)

  1. son of a maternal uncle
  2. fool

1.3 பயன்பாடு

  • பாலக்காட்டு பக்கத்திலே ஒரு அப்பாவி ராஜா - அவர்
பழக்கத்திலே குழந்தையைப் போலொரு அம்மாஞ்சி ராஜா (திரைப்பாடல்)
.

தினம் ஒரு சொல் பற்றிபரண்சொல் ஒன்றை முன்மொழிக


"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=முதற்_பக்கம்&oldid=1701969" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது