தமிழ் எழுத்துகள்:

கிரந்த எழுத்துக்கள்:

இலத்தீன் எழுத்துகள்: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Logo book2.pngஅகரவரிசையில் பொருள் தேட கீழுள்ள எழுத்துக்களைச் சொடுக்குக:


Writing star.svg

தினம் ஒரு சொல்   - மே 25
தொடுகறி (பெ)
தொடுகறிகளுடன் இட்லி

1.1 பொருள் (பெ)

  1. தொட்டு உண்ணும் உணவு
  2. துணைக்கறி, முதன்மையான உணவுடன் சேர்த்து உண்ணும் உணவுவகைகள்

1.2 மொழிபெயர்ப்பு (ஆங்கிலம்

1.3 சொல்வளம்

.

தினம் ஒரு சொல் பற்றிபரண்சொல் ஒன்றை முன்மொழிக


"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=முதற்_பக்கம்&oldid=1701969" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது