தமிழ் எழுத்துகள்:

கிரந்த எழுத்துக்கள்:

இலத்தீன் எழுத்துகள்: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Logo book2.pngஅகரவரிசையில் பொருள் தேட கீழுள்ள எழுத்துக்களைச் சொடுக்குக:


Writing star.svg

தினம் ஒரு சொல்   - ஏப்ரல் 5
ஒருக்களி (வி)
ஒருக்களித்து வைத்த கட்டில்

1.1 பொருள் (வி)

  1. ஒருபக்கமாய்ச் சாய்; பக்கவாட்டில் திரும்பியிரு
  2. ஒருச்சரி; சற்றுக் கோணலாக அல்லது பக்கவாட்டில் சாய்த்து வை
  3. கொஞ்சம் திற/திறந்திரு

1.2 மொழிபெயர்ப்பு (ஆங்கிலம்)

  1. lie on one side
  2. set slantingly; put sidewise
  3. leave ajar, as a door

1.3 பயன்பாடு

1.4 சொல்வளம்

.

தினம் ஒரு சொல் பற்றிபரண்சொல் ஒன்றை முன்மொழிக


"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=முதற்_பக்கம்&oldid=1701969" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது