முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்


தமிழ் எழுத்துகள்:

கிரந்த எழுத்துக்கள்:

இலத்தீன் எழுத்துகள்: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Logo book2.pngஅகரவரிசையில் பொருள் தேட கீழுள்ள எழுத்துக்களைச் சொடுக்குக:


Writing star.svg

தினம் ஒரு சொல்   - நவம்பர் 13
வங்குநோய் (பெ)
சொறிக்கான உயிரி

பொருள்

  1. தோல் நோய்களில் ஒன்று.

மொழிபெயர்ப்பு

  • ஆங்கிலம்
  1. scabies
  1. खुजली

சொல்வளம் : அளவன் - சொறி

.

தினம் ஒரு சொல் பற்றிபரண்சொல் ஒன்றை முன்மொழிக


"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=முதற்_பக்கம்&oldid=1701969" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது