விக்சனரி:தினம் ஒரு சொல்

தினம் ஒரு சொல் திட்டம் விக்சனரியின் முதற் பக்கத்தில் நாள்தோறும் ஒரு சொல்லைக் காட்சிப்படுத்தும் திட்டமாகும்.

  • தமிழ் விக்சனரியில் உள்ள சொற்கள் மட்டும் முதற் பக்கத்தில் காட்சிப் படுத்தப்படும்; தமிழ் சொற்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்; பிற மொழிச்சொற்கள் தமிழில் விரிவான, பொருள், விளக்கங்களோடு இருந்தால் அவையும் காட்சி படுத்தப்படும். அதிக பட்சமாக இருபது தமிழ்ச்சொற்களுக்கு ஒரு அயல்மொழிச் சொல் வீதம் காட்சிப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
  • இதற்கு முன் இடம்பெற்ற சொற்களைக் காண இங்கு செல்லவும்

இன்றைய தினம் ஒரு சொல்தொகு

 

தினம் ஒரு சொல்   - டிசம்பர் 16
வேங்கை பெ
  1. புலி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது வேட்டையாடி உண்ணும் விலங்கினம்.
  2. வேங்கை என்பது ஒரு வகை மரத்தையும் குறிக்கும். இதன் மஞ்சள் நிறப்பூக்கள் புலியின் தோல் நிறத்திற்கு ஒப்பிட்டு தமிழ் இலக்கியங்களில் காணப்படுகிறது. உதாரணம்: கலித்தொகை 38, குறுந்தொகை, 47.

தினம் ஒரு சொல் பற்றிபரண்சொல் ஒன்றை முன்மொழிக