விக்சனரி:தினம் ஒரு சொல்

தினம் ஒரு சொல் திட்டம் விக்சனரியின் முதற் பக்கத்தில் நாள்தோறும் ஒரு சொல்லைக் காட்சிப்படுத்தும் திட்டமாகும்.

  • தமிழ் விக்சனரியில் உள்ள சொற்கள் மட்டும் முதற் பக்கத்தில் காட்சிப் படுத்தப்படும்; தமிழ் சொற்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்; பிற மொழிச்சொற்கள் தமிழில் விரிவான, பொருள், விளக்கங்களோடு இருந்தால் அவையும் காட்சி படுத்தப்படும். அதிக பட்சமாக இருபது தமிழ்ச்சொற்களுக்கு ஒரு அயல்மொழிச் சொல் வீதம் காட்சிப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
  • இதற்கு முன் இடம்பெற்ற சொற்களைக் காண இங்கு செல்லவும்

இன்றைய தினம் ஒரு சொல்தொகு

 

தினம் ஒரு சொல்   - சூன் 24
கிஸ்தி (பெ)

1.1 பொருள் (பெ)

  • ஒரு வித நில வரி; விளை நிலங்களின் மீது நில அளவுக்கு ஏற்றார்போல விதிக்கப்பட்ட வரி

1.2 மொழிபெயர்ப்பு ஆங்கிலம்

  • tax on arable land ஆங்கிலம்

1.3 பயன்பாடு

  • கிஸ்தி, திரை, வரி, வட்டி.! வானம் பொழிகிறது பூமி விளைகிறது உனக்கேன் கொடுப்பது கிஸ்தி (வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் திரைப்பட வசனம், சக்தி கிருஷ்ணசாமி)
.

தினம் ஒரு சொல் பற்றிபரண்சொல் ஒன்றை முன்மொழிக