பொருள்

EMEA:மருந்தியலை ஒழுங்குபடுத்தும் முதன்மையான ஐரோப்பிய அமைப்பு

விளக்கம்
  • European Medicines Agency என்பதனை குறிக்கிறது. மேலும், ஐக்கிய ஒன்றியத்தின்(European Union)மருந்தியலை ஒழுங்குபடுத்தும் முதன்மையான அமைப்பைக் குறிப்பதாகும்
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=EMEA&oldid=1518971" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது