பொருள்

(பெ)

  1. தாவரவியல் வகைப்பாட்டினை, ICBN என்ற அமைப்பு கவனிக்கிறது.


ICBN - The International Code of Botanical Nomenclature

http://en.wikipedia.org/wiki/Botanical_nomenclature
https://web.archive.org/web/20090706024850/http://www.botanik.univie.ac.at/iapt/index_layer.php

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=ICBN&oldid=1976124" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது