ஆங்கிலம்தொகு

பலுக்கல்

amorphous

 • இயற்பியல். படிக அமைப்பு இல்லாத; பளிங்குருவற்ற
 • தாவரவியல். அரூப; பளிங்குருவற்ற; வடிவமற்ற
 • நிலவியல். படுகமின்மை; படுகமில்லாத
 • பொறியியல். தூளான; படிகஉருவற்ற
 • மருத்துவம். சிதைப்படிக; வடிவமில்(லா)
 • வேதியியல். படிக உருவமற்ற
 • வேளாண்மை. தூள் நிலை; படுகமல்லாத; பளிங்குருவற்ற; பொடிமம்
 • வடிவமற்ற, ஒழுங்குமற்ற,(வேதி.,) மணிஉருவற்ற

விளக்கம்தொகு

 • திட்டவட்டமான வடிவம் இல்லாதது; ஒழுங்கற்றது.
 • வேதியியல் - மணி உறுப்பெறா நிலை. படிக அமைப்பு இல்லாத நிலை

உசாத்துணைதொகு

 • தமிழ் இணையப் பல்கலைக்கழக அகரமுதலியில் amorphous
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=amorphous&oldid=1653171" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது