ஆங்கிலம்தொகு

பலுக்கல்தொகு

உரிச்சொல்தொகு

bare

 • வெறுமை
 • உடையற்ற
 • வேடம் அற்ற
 • பார்வைக்குத் தெரிகிற
 • முடியில்லாத
 • வழுக்கைத் தலையுடைய
 • வறிய
 • வப்பொருள்கள் அமைக்கப்பெறாத
 • படைக்கலம் தாங்காத
 • பாதுகாப்பற்ற
 • சாரமில்லாத
 • தேய்ந்துபோன
 • உரையினின்றும் எடுக்கப்பட்ட
 • வெறிய
 • மடகோலம் செய்யப்படாத
 • போதாத
 • (வினை) அவிழ்
 • நீக்கு
 • உரையினின்றும் எடு
 • வெளிப்படுத்து
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=bare&oldid=1683473" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது