இடைச்சொல்தொகு

இல்,இன்,சுமார்

காலத்தில்,காலத்தின் அல்லது சுமாராக - பொதுவாக தேதிகளுடன் பாவிக்கப்படும். எ-டு: born circa 1600 (சுமார் 1600இல் பிறந்தார்)
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=circa&oldid=1542635" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது