ஆங்கிலம் தொகு

பலுக்கல் தொகு

பெயர்ச்சொல் தொகு

contact

 1. அணுக்கம்
 2. ஒருவருடன் பழக்கம் வைத்திருத்தல் தொடர்பு
   எ-டு: அவன் அவளுடன் ஒருவருடமாக தொடர்பு வைத்திருந்தான்.
 1. ஒருவரை அல்லது ஒன்றை உடலால் தொடுவது தொடல்
 2. ஒரு கருவியின் பகுதி மற்றொன்றின் பகுதியுடன் தொடுவது தொடல்
 3. ஒருவருடன் தொலைபேசி/இணையம் மூலம் பழகி வருவது தொடர்பு, நண்பர்
 4. (பேச்சு வழக்கு) contact Lens - தொடு கண்ணாடி
 5. மின்னிணைப்பை பலமுறை ஏற்கவும் தடுக்கவும் உதவும் கருவி/கருவியின் பகுதி

பிறந்த சொற்கள் தொகு

 1. body contact - உடல்தொடர்பு
 2. contact information - தொடர்பாளர் விவரம்
 3. contactable - தொடர்புகொள்ளக்கூடிய
 4. eye contact - கண் தொடர்பு
 5. point of contact / POC - தொடர்பாளர் மையம்

வினைச்சொல் தொகு

contact

 1. தொடர்பு கொள்
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=contact&oldid=1983687" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது