• நற்செய்தி
  • பொதுவாகக் கிறித்தவத்தின் புதிய ஏற்பாட்டு நூலின் நற்செய்திகளை உணர்த்தும் சொல்
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=gospel&oldid=1566450" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது