உரிச்சொல்தொகு

  • நேரியல்; நேரான; ஒரு-பரிமாணமுள்ள, நேரியலான; நேரோடி; ஒருபடி
  • நீளமான; நீள்; நீட்சி ; நீண்ட
  • கோடுகள் அடங்கிய ; கோட்டுக்குரிய

பலுக்கல்தொகு

எடுத்துக்காட்டுகள்தொகு

  • நேரோட்ட செயலாக்கம் (linear process)
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=linear&oldid=1914342" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது