ஆங்.| பெ.| n.

  • வேட்கை; அதிகமான விருப்பு; பேரவா; தீவிர அன்பு; தீவிரப்பற்று;
  • இச்சை; ஆசை; களிப்பு; மிகுகாமம்
  • மனவெழுச்சி;

பலுக்கல் தொகு

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=passion&oldid=1993262" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது