பொருள்
  • ஆண்வழிமரபு
  • ...
விளக்கம்
  • ...
பயன்பாடு
  • ...
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=patriarchy&oldid=1827903" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது