பொருள்

sulfate

  • சல்ஃபேட்டு
  • ...
விளக்கம்
  • ...
பயன்பாடு
  • ...
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=sulfate&oldid=1829872" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது