பொருள்
  1. மரணசாதன நம்பிக்கைப் பொறுப்பு
  2. ...
விளக்கம்
  1. ...
பயன்பாடு
  1. ...
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=testamentary_trust&oldid=1808305" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது