#  மொழியோசைகோப்பு

பல்வகை எண்ணெய்கள்
பொருள்
மொழிபெயர்ப்புகள்

{ஆதாரம்} ---> DSAL - mahendra caturvedi

(रोगन) - (तेल)

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=तेल&oldid=1885537" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது