தமிழ்

தொகு
(கோப்பு)
 
 

பொருள்

தொகு
  • அரபு மொழி = அரபி என்று சுருக்கமாக அழைக்கப்படுகிறது.
  • அரபு மொழியைத் தாய் மொழியாக உடையவரை, அரபி என்பர்
  • அரபு என்பது உரிச்சொல்லாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.(எ. கா.) அரபு நாடுகள்

விளக்கம

தொகு
  1. முதற்படம் அரபு விசைப்பலகை
  2. இரண்டாம் படம் அரபியர்

கர்ளன் ஹஸனா

தொகு

கர்ளன் ஹஸனா

தஸ்னீக் 
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=அரபி&oldid=1986356" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது