பொருள்
மொழிபெயர்ப்புகள்
விளக்கம்

:*(வாக்கிய அமைவு) - வனத்தில், ஆபத்து இல்லாத இடமும் உள்ளதா?


{ஆதாரம்} ---> David W. McAlpin என்பவரின் கருவச் சொற்பொருளி - ஆபத்து

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=ஆபத்து&oldid=1633202" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது