பொருள்

(பெ) எயிறு

  1. பல் (யானை, காட்டுப்பன்றி போன்ற விலங்குகளின் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் பல் அல்லது "கொம்பு")
  2. ஈறு (பல்நிற்கும் தசை, பல்லின் விளிம்பு)
  3. யானைக் கோடு (யானையின் கொம்பு)
  4. பற்களை தாங்கும் ஈறு போன்ற நிறம்


சொற்றொடர் எடுத்துக்காட்டுதொகு

1) திருமந்திரம்: "இளம்பிறை போலும் எயிற்றனை"

2) சீவக சிந்தாமணி: "பிளிற்றின் உம்பர் ஒழிந்த எயிறு ஊனம் செய்யும் கோள் என மற்றும் சொன்னான்"

ஒத்த கருத்துள்ள சொற்கள்தொகு

மொழிபெயர்ப்புகள்
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=எயிறு&oldid=1886785" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது