தொல். விருத்.

தொல். விருத். என்ற இக்குறிப்புச்சொல், சென்னைப் பேரகரமுதலியில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம் வருமாறு;-

நூலின்
சொற்குறிப்பு
நூலின் பெயர் நூலாசிரியர்/ஆக்கியோர்/
தொகுத்தோர்/பதிப்பித்தோர்
நூல் பதிப்பித்த
இடமும், காலமும்
நூலை
மேற்கோளாண்ட
முறையைக்
காட்டும் எண்
தொல். விருத். தொல்காப்பியச் சூத்திர விருத்தி சிவஞானமுனிவர் சென்னபட்டனம்:
வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை,
விரோதி கிருது, ஆவணி, மூன்றாம் பதிப்பு
3 or 6
  • இப்பட்டியில் சென்னைப் பேரகரமுதலியில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள, பிற தமிழ் குறிப்புச்சொற்களைக் காணலாம்.
  • இப்பகுப்பில், இச்சொற்சுருக்கமுள்ள பிற சொற்களைக் காணலாம்.
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=தொல்._விருத்.&oldid=1345307" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது