நெப்டியூன்

நெப்டியூன் சூரியனில் இருந்து எட்டாவது மற்றும் தொலைவில் அறியப்பட்ட சூரிய கிரகம். சூரிய குடும்பத்தில், இது விட்டம் அடிப்படையில் நான்காவது பெரிய கிரகம், மூன்றாவது மிகப் பெரிய கிரகம் மற்றும் அடர்த்தியான மாபெரும் கிரகம். இது பூமியின் 17 மடங்கு நிறை, அதன் இரட்டை யுரேனஸை விட சற்றே பெரியது. நெப்டியூன் யுரேனஸை விட அடர்த்தியானது மற்றும் உடல் ரீதியாக சிறியது, ஏனெனில் அதன் அதிக நிறை அதன் வளிமண்டலத்தின் ஈர்ப்பு சுருக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த கிரகம் 164.8 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை சராசரியாக 30.1 AU (4.5 பில்லியன் கிமீ; 2.8 பில்லியன் மைல்) தொலைவில் சூரியனைச் சுற்றி வருகிறது. வியாழன் மற்றும் சனியைப் போலவே, நெப்டியூன் வளிமண்டலமும் முதன்மையாக ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியத்தால் ஆனது, ஹைட்ரோகார்பன்கள் மற்றும் நைட்ரஜனின் தடயங்களுடன், இதில் நீர், அம்மோனியா மற்றும் மீத்தேன் போன்ற "ஐஸ்களின்" அதிக விகிதம் உள்ளது.

ஒத்த பெயர்தொகு

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=நெப்டியூன்&oldid=1971878" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது