முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

பக்கத்துக்குத்துக்கால்

தமிழ்தொகு

பொருள்தொகு

  • பக்கத்துக்குத்துக்கால், பெயர்ச்சொல்.
  1. முகட்டுக்கையைத் தாங்குவதற்கு உத்திரத்தின்மேல் நிறுத்துங்கால்(சென்னைமாகாணப் பயன்பாடு)

மொழிபெயர்ப்புகள்தொகு