மணிக்கட்டு

கையின், மணிக்கட்டுப்பகுதி
ஒலிப்பு
(கோப்பு)
பொருள்
கையின் ஒரு பகுதி.
சொல் வளப்பகுதி----------(உங்கள் மொழியறிவை, அகலமாக்கும் பகுதி.)
1.hand, 2.body, 3.wrist watch, 4.finger
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=மணிக்கட்டு&oldid=1983316" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது