DO (Dissolved Oxygen)

பொருள்
  • DO (Dissolved Oxygen), பெயர்ச்சொல்.
  1. கரைந்துள்ள உயிர்வளி (க.உ)
விளக்கம்
  1. நீரில் கரையப்பெற்றுள்ள உயிர்வளியின் அளவு
பயன்பாடு
  1. நீரின் பயன்மிகுதன்மை க.உ கொண்டு நிறுவப்படுகிறது. மிகத்தூய நீரில் 9.2 மி.கி/லி உயிர்வளி கரையப்பெற்றுள்ளது.
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=DO_(Dissolved_Oxygen)&oldid=1734420" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது