ஆங்கிலம்தொகு

பொருள்
  1. ( ) above all
  2. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக; முதன்மையாக
விளக்கம்

(வாக்கியப் பயன்பாடு)

  1. above all, be kind to children (எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, குழந்தைகளிடன் கருணையாக இருங்கள்)

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=above_all&oldid=1882991" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது