பொருள்
  • (தமி), (வி.) ஒன்றை பெறுவதற்கு அல்லது செய்வதற்கு ஒப்புதல் பெறவேண்டி பணிவுடன் கேட்க பயன்படும் சொல்
விளக்கம்
  • can என்பதன் இறந்தகால வடிவம்

[எ-டு]தொகு

Could I have your address please?

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=could&oldid=1701686" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது