ஆங்கிலம்தொகு


maser என்பது ஆங்கிலத்தில், microwave amplification by stimulated emission of radiation என்பதன் முதலெழுத்து அஃகுப்பெயர் ஆகும்.

  1. கதிர்வீச்சின் தூண்டு உமிழ்வால் செறிவூட்டப்பட்ட நுண்ணலை மிகைப்பி என்பது இதன் பொருள். உயர் ஆற்றல் நிலையில் இருக்கும் அணுக்கள் நுண்ணலை வெளிப்பாட்டைத் தற்செயலாகவும், தூண்டதலில் விளைவாலும், நிகழும், இங்கே தூண்டுதல் விளைவால் நிகழ்வதால், இப்பெயர் பெற்றது.
  2. இயற்பியல். மேசர்;
  3. பொறியியல். மேசர்;
விளக்கம்
  1. maser (microwave amplification by stimulated emission of radiation) = தூண்டப்பெற்ற கதிர்வீச்சு உமிழ்வு நுண்ணலைப் பெருக்கம்.
  2. முதற் படம் ஓர் ஐதரச தூண்டுமிழ் நுண்ணலை மிகைப்பி (A hydrogen maser) (மேசர்), செயல்படும் விளக்கப்படம்.
  3. இரண்டாம் படம் ஐதரச தூண்டுமிழ் நுண்ணலை மிகைப்பியின் (மேசரின்) ஒரு பகுதியாகும்
( மொழிகள் )

ஆதாரங்கள் ---தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகக் கலைச்சொல் பேரகரமுதலி + ஆங்கில விக்சனரி + பிற ஆங்-அகரமுதலிகள் +

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=maser&oldid=1871331" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது