பொருள்
  • ஆயிரம் = 1000
மொழிபெயர்ப்புகள்
விளக்கம்

:*(வாக்கியப் பயன்பாடு) - ஆயிரம் எனபது பத்து நூறுக்குச் சமம்.


{ஆதாரம்} ---> David W. McAlpin என்பவரின் கருவச் சொற்பொருளி - ஆயிரம்

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=ஆயிரம்&oldid=1633212" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது