பொருள்
  • (வி) - கொல் = கொல்லு = கொல்ல = கொன்னு
  • பெயர்ச்சொல்
கொல்லன் தொழில்
நெல்லும் செல்லும் கொல்லும் சொல்லும் அல்லது கிளப்பினும் வேற்றுமை இயல (தொல்காப்பியம் புள்ளிமயங்கியல் 76)
கொற்கடிது கொல்லுக்கடிது
  • வினைச்சொல்
புலியைக் கொன்றான்
மொழிபெயர்ப்புகள்
  • ஆங்கிலம், (வி) - kill.
  • இடைச்சொல்
(பொருள்) ஐயம்
அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ (திருக்குறள் 1081)

ஆதாரம் ---> David W. McAlpin என்பவரின் கருவச் சொற்பொருளி - கொல்

(கோல்) - (கோள்) - (கொல்) - (கொள்).

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=கொல்&oldid=1984019" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது