போஷகர்


 1. புலன்களால் உணரக் கூடியது - a thought ,an idea,
 2. உடைமை - wealth, possession, object,கூர்நோக்குthing
  (எ. கா.)
  அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாதெனின் வெஃகாமை
  வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள். குறள்-178
 3. மெய்மை - reality,good
 4. சுணங்கு - attractive part, as the breast of a woman
மொழிபெயர்ப்புகள்
 • ஆங்கிலம்(மேலே தரப்பட்டுள்ளது)
பொருள் - பொருண்மை
பொருள்கோள் - பொருள்வகை - பொருள்மயக்கம்
பொருட்பெயர் - பொருட்சுவை - பொருளாளர் - பொருளாதாரம்
பொருட்படுத்து
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=பொருள்&oldid=1988854" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது