பொருட்பெயர்


பொருள்

பொருட்பெயர்

 1. பொருளடியாகப் பிறந்த பெயர்ச்சொல்
 2. ஒரு பொருளுக்குஉரிய பெயர்
மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

 1. noun derived from the name of a concrete object
 2. name of a thing
விளக்கம்
 • பெயர்ச்சொல் பொருள், இடம், காலம், சினை (உறுப்பு), குணம், தொழில் என அறுவகைப்படும்.
 1. ஏடு, எழுதுகோல், உணவு - பொருட்பெயர்
 2. சென்னை, மதுரை, வீடு - இடப்பெயர்
 3. காலை, மாலை, ஆவணி - காலப் பெயர்
 4. இலை, கிளை, கழுத்து - சினைப் பெயர்
 5. செம்மை, பசுமை, நன்மை - பண்புப் பெயர்
 6. ஆடல், பாடல், முயற்சி - தொழிற் பெயர் (பிழையின்றித் தமிழ் பேசுவோம்- எழுதுவோம், கவிக்கோ ஞானச்செல்வன், தினமணிக்கதிர், 3 ஏப்ரல் 2011)
பயன்பாடு

(இலக்கியப் பயன்பாடு)

ஆதாரங்கள் ---பொருட்பெயர்--- DDSA பதிப்பு + வின்சுலோ +

சொல்வளம் தொகு

பொருள் - பொருட்பெயர் - பெயர்
பெயர்ச்சொல்
பொருட்பெயர் -இடப்பெயர் - காலப் பெயர் - சினைப் பெயர் - பண்புப் பெயர் - தொழிற் பெயர் - வினையாலணையும் பெயர்
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=பொருட்பெயர்&oldid=1288845" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது