ஆங்கிலம்தொகு

 
Basic shapes --- அடிப்படையான வடிவமைப்புக்கள்
பலுக்கல்

dimension

  • அளவு; அளவீடு; உருவளவை; பருமன்; பருமன் / அளவு; பருமானம்; மற்றொருப் பார்வை / கோணம்
  • பரிமாணம்


  • வடிவமைப்பு - shape
  • Different Type of Shapes --- பல தரப்பட்ட வடிவங்கள்
  • 2D shapes --- இருபரிமாண வடிவங்கள் (two dimension)
  • 3D shapes --- முப்பரிமாண வடிவங்கள் (three dimension)

2D shapes --- இருபரிமாண வடிவங்கள்தொகு

3D shapes --- முப்பரிமாண வடிவங்கள்தொகு

உசாத்துணைதொகு

  • தமிழ் இணையப் பல்கலைக்கழக அகரமுதலியில் dimension
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=dimension&oldid=1552598" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது