ஆங்கிலம்தொகு

 
Basic shapes --- அடிப்படையான வடிவமைப்புக்கள்

பலுக்கல்தொகு

பெயர்ச்சொல்தொகு

shape

  1. உருவம்
  2. வடிவம்
  3. பரிமாணம்
  4. ரூபம்

வினைச்சொல்தொகு

shape

  1. உருவாக்கு
  • வடிவமைப்பு - shape
  • Different Type of Shapes --- பல தரப்பட்ட வடிவங்கள்
  • 2D shapes --- இருபரிமாண வடிவங்கள் (two dimension)
  • 3D shapes --- முப்பரிமாண வடிவங்கள் (three dimension)

2D shapes --- இருபரிமாண வடிவங்கள்தொகு

3D shapes --- முப்பரிமாண வடிவங்கள்தொகு

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=shape&oldid=1902191" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது