எசுப்பானியம்


பொருள்
விளக்கம்

(வாக்கியப் பயன்பாடு)

  1. de vez en cuando — அவ்வப்பொழுது - from time to time
  2. una vez — ஒரு முறை - once
  3. Lo hizo dos vecesஇரண்டு முறை செய்தான் - He did it twice
  4. cada vez que te veo - நான் உன்னைப் பார்க்கும் ஒவ்வொரு முறையும் - Every time that I see you

{ஆதாரங்கள்} --->

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=vez&oldid=1626856" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது