வீரன்

(வீரர் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

வீரன்(பெ)

பொருள்

() --> வீரர்=வீரர்கள் ()

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்


வீரன் - வீரம்
போர்வீரன், விளையாட்டுவீரன், படைவீரன்
வீராதி வீரன் - வீரர்களுக்கெல்லாம் வீரன், a soldier's soldier
வீராங்கனை - வீரன் என்பதன் பெண்பால்

{ஆதாரம்} --->David W. McAlpin என்பவரின் கருவச் சொற்பொருளி - வீரன்

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=வீரன்&oldid=1983903" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது