சென்னைப் பேரகரமுதலியில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள குறிப்புச்சொற்களில்,

(W.) என்ற இக்குறிப்புசொல்லும் ஒன்றாகும். இக்குறிப்புச்சொல்லின் விவரம் வருமாறு;-

  • நூல்: A Comprehensive Tamil-English Dictionary
  • நூலாசிரியர்: Winslow, M.
  • நூல் வெளியீடு: The American Mission Press, Madras, 1862.
இச்சொல்லிற்கு அடைப்புக்குறிகள் இருக்கும்.

W. என்ற இக்குறிப்புச்சொல்லிற்கு அடைப்புகுறிகள் இருக்காது - (W. G.) - பிறவற்றை, இப்பட்டியில் காணலாம்.

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=(W.)&oldid=1344852" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது