ஆங்கிலம் தொகு

பொருள்
  1. (பெ ) beautician
  1. முடி, முகம் முதலியவற்றை அலங்கரித்து அழகு செய்பவர்
  2. அணி செய்வித்தல்
  3. ஒப்பனை செய்பவர்
விளக்கம்

(வாக்கியப் பயன்பாடு)

  1. திருமணத்தன்று முகம் அலங்கரிப்பவரிடம் சென்று அலங்காரம் செய்து கொண்டேன் (I went to the beautician on the day of the wedding)
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=beautician&oldid=1907150" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது