ஆங்கிலம்தொகு

பெயர்ச்சொல்தொகு

form

  1. பாரம்
  1. ஒன்றின் உருவம், வடிவம் (the shape, appearance, or configuration, of an object)
  2. படிவம் (a document with entries to be filled in)
  3. விண்ணப்பம் (application form)
  4. ரூபம்

வினைச்சொல்தொகு

  1. அமை, உருவாக்கு

பெயர்உரிச்சொல்தொகு

formative - அமைக்கும், உருவாகும், வளரும் (எ.கா. He spent his formative years with his parents.

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=form&oldid=1911002" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது