ஆங்.| வி.

 1. வை: to set a vase on a table
 2. நிறுவு: to set a time limit
 3. முடிவு செய் -- set the rules
 4. வரையறு -- set the parameters
 5. பதிவு செய் -- set the record
 6. (இடத்தைத்) தெரிவு செய் -- the film is set in Croatia
 7. ஏற்பாடு செய்; தயார் செய் -- arrange -- set this poem to music; set the table for dinner
 8. தொடங்கு -- set fire to a small heap of papers
 9. சரி செய் -- set the clock, please
 10. இருத்து -- The goldsmith set the gem in place

ஆங்.| பெ.

 1. கணித. கணம்; கொத்து[1] -- வரையறுக்கப்பட்ட பொருள்களின் தொகுப்பு
 2. தொகுப்பு: a set of golf clubs, a chess set
 3. உடற்பயிற்சி வரிசை -- several exercises intended to be done in series
 4. மேடையமைப்பு, காட்சியமைப்பு -- the sets were grand
 5. (விளையாட்டுகளில்) ஓர் பகுதி (அலகு) -- Roger was down two sets to nothing before he found his rhythm
 6. ஜாவா, பைத்தான் ஆகிய கணினிமொழிகளில் உள்ள ஒரு தரவுவகை

ஆங். உரி.

 1. தயாராய் இருத்தல் -- we are set to go at any time
 2. நிலையாய் இருத்தல் -- with eyes set in a fixed glassy stare
 3. இருத்தல்; அமைதல் -- a house set on a hilltop
 4. மறைதல் -- the sun is set
 5. முடிவு செய்தல் -- the time set for the launching

பலுக்கல் தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு

 1. வளவு வலைப்பூ [1]
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=set&oldid=1990168" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது