பொருள்

(பெ)

  1. சூரியன் மறைவுக்கும், அடுத்த உதயத்துக்கும் இடைப்பட்ட காலம்.

=

மொழிபெயர்ப்புகள்

=

சூரியன் மறைவுக்கும், அடுத்த உதயத்துக்கும் இடைப்பட்ட காலம்
இரவு
இரவுணவு, இரவுப்பள்ளி, இரவுநேரம், இரவு வேளை, இரவுக்காட்சி
நள்ளிரவு, முன்னிரவு, பின்னிரவு, முதலிரவு
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=இரவு&oldid=1990248" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது