புத்தகம்

ஒலிப்பு
(கோப்பு)

புத்தகம்

புத்தகம்:
பொருள்
விளக்கம்

(வாக்கியப் பயன்பாடு)

  • இந்த நூல் மிகவும் பயனுள்ளது (This book is usefull)

(இலக்கியப் பயன்பாடு) -

  • நல்ல நூல்கள், நல்ல நண்பன் - பழமொழி (Good books, good friend - proverb)

மூலம்தொகு

சமஸ்கிருதம் : புஸ்தக். पुस्थाक.

 :நூல் - பனுவல் - ஏடு - சுவடி - # - # - #

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=புத்தகம்&oldid=1894733" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது